nazwóz zbilansowany

Nawóz jest ostrożnym wydatkiem w całkowitych kosztach produkcji ponoszonych w sadownictwie. Jednakże niesprawne techniki wykorzystywania nawozów zmniejszą skuteczność ich wykorzystania przez drzewa. Zastosowanie pokaźniejszych dawek w celu wyrównania strat nie jest rozwiązaniem, bowiem nieefektywne zastosowanie nawozów może też zakwaszać glebę, a w dłuższym okresie truć wodę drenażową.

nawóz arkop   

Nawozy w sadownictwie – skuteczność użycia

Długoterminową odpowiedzią na odpowiednie wykorzystanie nawozów w sadach jest należyte przemyślenie strategii ich stosowania, by upewnić się, że jest ona tak efektywna, jak to tylko możliwe – oczywiście biorąc pod uwagę warunki oraz możliwości. W większości sadów nawóz przekazywany jest bezpośrednio do gleby, rozrzucony blisko linii drzew czy też wprowadzany w ramach natryskiwania.

Z reguły sadownicy wybierają nawóz na bazie wyników uzyskanych z poprzednich lat. Bierze się też pod szczególną uwagę kwestię kosztów oraz rozpuszczalności w wodzie, jeżeli wybrane nawozy w sadownictwie są poświęcone do fertygacji. Jednakże innym aspektem często pomijanym jest zdolność przeróżnych nawozów i czynników pożywnych do przemieszczania się w glebie. Ta ich swoista mobilność może mieć rozległy wpływ na straty w kontekście wymywania, które mogą wynikać z niedostatecznych technik stosowania nawozów i zarządzania nawadnianiem.

Sadownicy muszą wobec tego być świadomi rozpuszczalności nawozów w wodzie pamiętając jednakże, iż zdolność nawozu do rozpuszczenia w wodzie nie zawsze jest jedynym solidnym wskaźnikiem możliwości przemieszczania się nawozu lub też jego składników w glebie.