Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako warty wizyty trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą komponentów. Dobry rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. Zależnie od tego, w