produkty do lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie zupełnie niepotrzebnych. Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean szkolenia
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz